Pānui mai ngā kōrero hirahira o Te Manurewa o Tamapahore